З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
    Г.О. на МПС – покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС материални и/или нематериални щети на трети лица.
Ние като професионалисти препоръчваме да се подходи отговорно към тази застраховака поради отговрността, която носим като водачи на МПС към останалите участници в движението по пътищата.
Избора на застраховател е важен поради ред причини:
стабилна ли е компания, има ли възможност да изплати високите лимити на обезщетение
ще се комбинира ли Г.О. с Автокаско,
автомобила ще напуска ли границите на България,
ще се разсрочва ли премията по полицата,
при възникване на събитие – какви правни действия се предприемат, какви необходими документи се събират, от кой орган и т.н.
  

Г.О. на МПС