З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
    Имуществено застраховане на физически и юридически лица – зстарховка на имуществото на гражданите и на бизнеса на фирмите. Предмета на застраховката са недвижимите имоти и движимите вещи, които се застраховат срещу рисковете – пожар, природни бедствия, аварии, земетресение, кражба, грабеж, вандализъм, загуба на доход от наем, разходи за разчистване след застрахователно събитие, счупване на стъкла и витрини, Г.О. за нанесени щети към трети лица. Обектите на застраховка са – апартаменти, офиси, складове, къщи, вили, магазини, ателиета, обзавеждане, техника, уреди, стока, материали, оборудване и други.
Към имущественото застраховане трябва да се подходи професионално и отговорно. Целта на имуществената застраховка, както и на вскяка друга, е да се защитят активите, които притежаваме, управляваме и разполагаме. Избора на застраховател и начина на сключване на полицата е от огромно значение. Ето някои от факторите, с които трябва задължително да се съобразим при избор на компания и на продукт:
стабилна ли е застрахователната компания, на кои пазари презастрахова записаните рискови премии
риска земетресение има ли франшизи и на какви нива са – високи или ниски от застрахователната сума
цената на рисковете в какви параметри се движи
време, за което компанията може да отреагира за оглед при събитие
срок за изплащане на обезщетението
какви срокове трябва да се спазват при настъпване на събитие
какви документи ще са необходими при събитие от природен характер и от събитие, при което е налице човешки фактор /кражба, грабеж, вандализъм, ПТП/
какви са максималните бонуси и отстъпки, които дава зстрахователят при подновяване без щети, при групиране и с други продукти, при промоции и др.
ролята на СОТ, кога е задължителна, и ако има СОТ, с колко ще се намали цената на застраховката
кога за някои видове имущества или покрит риск Застрахователната сума може да се определи като договорен лимит на отговорност – т.нар. „1-риск”
как да избегнем подзастраховането и надзастраховането при този динамичен и спекулативаен пазар на недвижимите имоти
дали застраховаката ще е в полза на банка или лизингово дружество, съобразяване със съответните изисквания като лимити на обезпечение и покрити рискове
    Това са само някои от факторите, с които трябва да се съобразяваме, ние като професионалисти и ваши консултанти, и Вие като клиенти, при избора на застраховател, продукт и начин на сключването на всяка имуществена застраховка.
    Особено внимание трябва да се отдели, когато се прави застраховка на техника и уреди с покритие „Кражба чрез взлом”. Крадците в днешно време са изключително изобретателни в своите методи на „работа”, като се започне от елементарно разбиване на вратата или прозореца и се мине през нагряване на дограми, замразяване на ключалки, разширяване на касата на вратата с крикове за автобуси и камиони, и се стигне до шперцове, „мечи лапи” и „таралежи” за касовите врати. Професионалните крадци използват и металотърсачи при търсенето на злато и бижута, затова съвета ни е да не оставянете „сухи пари” и бижута на едно място, дори и да са в някой супер скрит сейф. Последните модели металотърсачи могат да се настроят да търсят сигнал за злато, сребро и платина, като се изключат отделните сигнали на желязо, мед и други метали, които се намират във всеки имот. При използването на металотърсачи много често се откриват ценности в съседния имот, без да се влиза в него, след което се прави необходимата организация.
     Не на последно място трябва да отбележим и промените в климата и глобалното затопляне. Напоследък се забелязва тенденция за усилване на интензитета на падналите валежи за еденица време, което довежда до опостушителни наводнения. Важно е да се анализра риска и от гледна точка на местоположението на имуществото, дали се намират до река, язовир, до морето, в планината, на полето или в град или на село. Застрахователите винаги се интересуват дали даден обект е имал предишни събития и от какъв характер са били, някои Застархователни компании могат да откажат да застраховат определно имущество, ако преценят, че този риск за тях е лош.
     Базата данни, с която разполага Застрахователен Брокер Sveton Group, е огромна. Ние като професионалисти подържаме двустранна връзка както с актюерите във всяка една компания, така и със специалистите от отделите „Ликвидация на щети”. Това е необходимо поради спецификата на застрахователния бизнес.
Партнираме и с чужди застрахователи, особено когато е необходимо да се „фронтира” даден риск в чужбина.

ИМУЩЕСТВО