З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
АВТОКАСКО
  Каско – застраховка, чиято нужда е силно осъзната от клиента. Защита получава МПС, което принадлежи на физически или юридически лица. Покрити рискове – пожар, природни бедствия, ПТП, вандализъм, кражба, грабеж.  Преди да се сключи застраховка „Каско”, трябва да се анализират някои фактори, които са важни за българския пазар: избор на компания, която е стабилна и сигурна (по ред причини) къде е сключена ГО, с колата ще се пътува ли и в чужбина подновяване ли е, или не е на колко години е колата, дали ще ползва официален сервиз или доверен, или ще се плаща по експертна оценка при щета да се съобразят всичкиbвъзможни полагащи се отстъпки, които дава застрахователят ако премията е разсрочена, в коя компания има завишение и в коя няма завишение при отделните застрахователи - как стои въпросът с маркирането, плаща ли се, колко струва, къде се прави и какво е работното време на маркировачите как се процедира при щета, какви са сроковете и какви документи ще са необходими, за да се изплати бързо обезщетението при лизингови автомобилии - ще могат ли да се ползват ниски тарифни числа.
   Нашата роля е точно такава – да анализираме всички тези фактори, за да напавим заедно с Вас най-добрия избор за Вашия автомобил или автомобилен парк. Ние, като професионалисти, смятаме, че добрата подготовка преди сключването на самата застраховка, на по–късен етап – възникване на застрахователно събитие – ще ни спести време, нерви и пари.