З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
Здравноосигурителни продукти и услуги от Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД
Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД предлага ДЗО в две форми - абонаментно обслужване и възстановяване на разходи за ползвани здравни услуги и стоки, на базата на лицензирани здравноосигурителни пакети в три опции: минимална, разширена и луксозна.
Кратко описание на пакетите:
Подобряване на здравето и предпазване от заболявания - включва здравни услуги за опазване на здравето и ранно откриване на заболяванията.
Извънболнична медицинска помощ - включва първични и повторни прегледи при свободно избран лекар, в извънболнични амбулаторни и домашни условия, клинико-лабораторни и клинико-инструментални изследвания, лечение, рехабилитация и системно лекарско наблюдение.
Болнична медицинска помощ - включва диагностика и лечение на осигурените лица в клиники и отделения на многопрофилни и специализирани болници за активно лечение, манипулации и операции.
Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ - включва пълен обем медицински и немедицински услуги и спомагателни дейности, свързани с допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия от специалисти по медицински грижи - медицински сестри, рехабилитатори, с цел ускоряване на оздравителния процес.
Възстановяване на разходи  предлага възможността за възстановяване на извършени разходи от осигурените лица за медицински услуги, закупуване на лекарства и помощни средства.
Стоматологична помощ предоставя необходимите услуги, свързани с контрола на състоянието на устната кухина. Извършва се обстоен профилактичен преглед, снема се зъбния статус и се съставя план за лечение. При откриване на заболявания осигуреното лице може да ползва терапевтични и хирургични стоматологични дейности.
Трите опции се различават според:
Броя на профилактичните прегледи;
Обема на прегледите и изследванията;
Сложността на оперативната намеса;
Обхвата на услугите, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ;
Размера на премията и лимита на отговорност за ползване на здравните услуги.